Liturgie 24 maart 10.00 uur

Ds. A.A. v/d Berg
Organist: Dhr. N. v. Oudheusden
Zondagssch/kdnd: Kl: Gerda, M: Tineke, Gr: Judith
Oppas: Mw. A. Molendijk, Mw. A. van Santen
Norali Smit

Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: Evangelisatie

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Intochtslied Psalm 107: 1, 2
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 107: 3
Wetslezing
Gezang 174: 1, 2
Gebed
Schriftlezingen: Lukas 22:14-23; 31-34
Projectlied

24 maart:          Jezus zegt: ‘Hier heb ik zo naar verlangd:

                          Om één keer nog samen te zijn.

                          Deel deze paasmaaltijd nu met elkaar.

                          Dank God voor het brood en de wijn.

                          Straks is mijn tijd met jullie voorbij.

                          Herhaal deze maaltijd en denk dan aan mij.’

                          Refr. 1

Refrein 1:         Met deze verhalen gaan wij richting Pasen

en volgen de weg zoals Jezus die ging.

Samen met hem zijn wij onderweg,

wij volgen hem tot aan een nieuw begin.


Kindermoment
Gezang 395: 1, 2
Preek
Gezang 90: 4, 5
Gebeden
Collecte
Slotzang OTH 389
Zegen

Aanvullende gegevens