Projectlied Richting Pasen

 

10 maart:          Leve de koning die God heeft gestuurd!

Hoera, zing voor hem en vier feest!

Hij rijdt op een ezel Jeruzalem in.

Dank God die steeds goed is geweest!

De leerlingen zingen, roepen het uit.

En anders dan juichen de stenen wel luid!

 

Refrein 1:         Met deze verhalen gaan wij richting Pasen

en volgen de weg zoals Jezus die ging.

Samen met hem zijn wij onderweg,

wij volgen hem tot aan een nieuw begin.

 

17 maart:          ’t Plein voor de tempel lijkt meer op een markt.

Jezus roept boos en gekwetst:

‘Hier is het tempelplein niet voor bedoeld!

Gods huis is een plaats voor gebed!

31 maart:     Jezus is bang en hij bidt heel alleen.

                     Een engel van God geeft hem kracht.

                     Soldaten verschijnen met Judas voorop.

                     Zijn kus verraadt Jezus die nacht.

                     Een leerling wil vechten; Jezus zegt ‘Stop’.

                     Hij deed niets verkeerds, maar ze pakken hem op. Refr. 1

 

7 april:         Petrus zegt fel: ‘Nooit verraad ik mijn Heer,

                     die woorden gaan niet over mij!’

                     Maar later zegt hij: ‘Mens, ik ken Jezus niet!’

                     Niet één, twee, maar drie keer op rij.

                     Terwijl hij nog praat kraait er een haan.

                     En Petrus moet huilen; wat heeft hij gedaan? Refr. 1

 

14 april:       ‘Nee,’ denkt Pilatus, ‘ze hebben het mis,

                     Die Jezus, die heeft niets gedaan.’

                     Toch schreeuwen de mensen:

                     ‘Hij moet aan het kruis!

                     En laat dan Barabbas maar gaan’.

                     Ze schreeuwen zo hard ’t zijn er zoveel.

                     Pilatus besluit om te doen wat men wil. Refr. 1

 

21 april:       ’s Morgens bezoeken de vrouwen het graf,

                     Maar vinden daar Jezus niet meer.

                     Als eng’len herhalen wat hij heeft gezegd,

                     dan weten de vrouwen het weer!

                     Als Petrus het hoort krijgt hij meteen haast.

                     Ook hij vindt het lege graf en is verbaasd.

Refrein 2      Want Jezus is opgestaan en het is Pasen.

                     Wij volgden de weg die hij voor ons ging.

                     Samen met hem blijven wij onderweg.

                     Wij volgen hem tot aan een nieuw begin.

 

 

De leiders besluiten: Jezus moet dood,

want als hij vertelt is de aandacht te groot.

Refr. 1

 

24 maart:          Jezus zegt: ‘Hier heb ik zo naar verlangd:

                          Om één keer nog samen te zijn.

                          Deel deze paasmaaltijd nu met elkaar.

                          Dank God voor het brood en de wijn.

                          Straks is mijn tijd met jullie voorbij.

                          Herhaal deze maaltijd en denk dan aan mij.’

                          Refr. 1

 

 

 

Aanvullende gegevens