Liturgie 17 maart 10.00 uur

Ds. A.A. v/d Berg
Organist: Dhr. H. Mannee
Zondagssch/kdnd: Kl: Gerja, M: Leonie V, Gr: Elleke
Oppas: Mw. A. Groeneweg, Mw. H. Meijer
Linde v/d Zwaal

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Intochtslied Psalm 87
Stil gebed
Votum en groet
OTH 146: 1, 2, 5, 6
Wetslezing: Jeremia 7:1-11
Psalm 84: 1, 3
Gebed
Schriftlezingen: Jesaja 56:1-8; Lukas 19:45-48
Projectlied 17 maart (eerst lezen voor thuisluisteraars)
Kindermoment
Preek
OTH 379
Gebeden
Collecte
Slotlied Gezang 481: 1, 2
Zegen

Aanvullende gegevens