Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 11 mrt)
Paasproject

Zondagmorgen maakten we een begin met het paasproject ‘Locatie Jeruzalem’ van de kinderen. We lazen over Jezus’ intocht in Jeruzalem. ‘Een vroege Palmpasen dit jaar’ zou je kunnen zeggen! Maar belangrijker en verheugend vindt ik dat de methode BijbelBasics er dit jaar voor kiest de basisverhalen van Jezus’ lijden en sterven te lezen op weg naar Pasen. Dit is heel waardevol in een tijd waarin basiskennis van de bijbel bepaald niet overloopt. Vandaar dat we in de kerk van harte meelezen met de kinderen! In de hoop en de verwachting samen gezegend te worden met de rijkdom én de scherpe spiegel in de gebeurtenissen van Jezus’ laatste dagen voor zijn kruisdood en opwekking door de Vader. Gezegende veertigdagentijd met Jezus in het geloofsoog!

Bloemen

De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden gegeven aan Esther Westdijk-Korres; en aan Harrie Mekking als groet en bemoediging van de gemeente.

Meeleven

Mevr. A. van der Linden-van den Ouden mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis maar moet voorlopig rustig aan doen. Diaken mevr. Jeanette Kwakernaat brak, bovenop haar al lopende revalidatie, ook nog eens haar voet. Mevr. Anneke van den Berg kwam weer thuis uit het ziekenhuis na een operatie te hebben ondergaan. Zij zal de nodige zorg nu thuis ontvangen in haar ernstige conditie. Laten we bidden voor haar en alle zieken en hen bijstaan waar mogelijk. Het zal u niet ontgaan zijn: er zijn vele zieken op dit moment in de gemeente. Reden te meer om te zien naar elkaar ‘met hart en ziel’. Een klein gebaar kan hier veel betekenen. Tegelijk ook reden dat de bloemengroet momenteel wat achterloopt bij de ‘ziektefeiten’… Dank voor uw begrip!

Voorjaarsschoonmaak!

Komende zaterdag 16 maart wordt u allen in de gelegenheid gesteld mee te doen aan de jaarlijkse schoonmaak van de kerk! We hopen op veel enthousiaste deelnemers. Als u komt, wilt u dan enig schoonmaakgerei meebrengen? Alle helpende handen zijn welkom, maar met nadruk worden jongeren en mannen uitgenodigd om zich in te zetten!

Hartelijke groeten, ds. A.A. van den Berg

Collecten 17/03: Kerk en Eredienst; Deur: Kerk in actie 40dagentijd collecte. Beide collecten van harte bij u aanbevolen. Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften: Kerk: via Mw. C. Kuipers 10 euro; Hulpfonds Mw. De Jonge: via Mw. N. Naaktgeboren 50 euro.

PUTTERSHOEK

DIENSTEN OP

Zondag 17/03:

10.00 uur: Ds. A.A. van den Berg
17.00 uur: Ds. W.H. Hendriks, Mijnsheerenland

 

 

 

 

Aanvullende gegevens