Ds. R. ten Napel
Organist: Dhr. H. Mannee
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: Kerk in actie – 40 dagentijdcollecte

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Ps.118:1,7 / stil gebed, bemoediging en groet / Ps.118:5 / gebed / Lucas 9:18-27 / Ps.118:8 / Lucas 9:28-36 / Ps.118:9 / preek / OTH 94:1,4 / gebeden / collecten / Geloofsbelijdenis / Gez.182:1,6 / zegen

OTH 94: 1 Hij kwam bij ons heel gewoon

OTH 94: 4 Wij willen worden als Hij

 

Aanvullende gegevens