Liturgie Bidstond woensdag 13 april 19.30 uur

Ds. A.A. v/d Berg
Organist: Dhr. N. v. Oudheusden
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: bidstondcollecte

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Intochtslied Psalm 81: 1, 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Psalm 81: 8, 9
Gebed
Schriftlezing: Efeze 1:15-23
OTH 190: 1, 2
Schriftlezing: 1Timotheüs 2:1-8
Psalm 67: 1, 2
Meditatie
OTH 152: 1, 3, 5
Gebeden
Voor gemeente en geloof
Gezang 473: 1
Voor gewas en arbeid
Gezang 473: 2
Voor de overheden
Gezang 473: 5
Voor persoonlijke noden en zegeningen
Gezang 473: 7
Afsluiting
Collecte
Slotlied OTH 153
Zegen

 

Aanvullende gegevens