Liturgie zondag 3 maart 2019 10:00 uur

R. Verkaik uit Hardinxveld Giessendam
Organist: Dhr. N. v. Oudheusden
Zondagssch/kdnd: Kl: Gerda, M: Leonie D, Gr: Judith
Oppas: Mw. A. v/d Kolk, Mw. A. Goud
Jarco Brussé
Koffie/thee/limonade drinken na de dienst

Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: pastoraat eigen gemeente

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Voorzang: Gezang 323: 1 en 7

 

Stil gebed

 

Votum en groet

 

Aanvangstekst

 

Zingen: Psalm 62: 1 en 4.

 

Wetslezing:

Leviticus 19: 1- 4 - zingen: O.T.H. 226: 1 en 2.

Leviticus 19: 9-14 - zingen: O.T.H. 226: 3 en 4.

Leviticus 19: 30-37 - zingen: O.T.H. 226: 5.

 

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

 

Schriftlezing: Deuteronomium 27: 1-10.

Tekstlezing:            ,,                   27: 9 midden

 

Kindermoment (verzorgd door R. Verkaik)

 

Zingen: O.T.H. 234: 1, 2 en 3.

 

Verkondiging: Zwijg en luister

 

Zingen: O.T.H. 236: 1, 2 en 3.

 

Dankgebed en voorbeden (eventueel stil gebed en Onze Vader???)

 

Collecte

 

Zingen: Gezang 290: 1, 3 en 6.

 

Zegen: beantwoord door gemeente met gezang 456: 3.

 

 

Aanvullende gegevens