Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 18 feb.)


Zondag

Zondag lazen we over de roeping van Abram uit Genesis 12, komende zondag zullen we deze lezing uit Genesis voortzetten. Na de lezingen uit Job vorig jaar werd het weer tijd voor een serie lezingen en preken. Dit biedt namelijk extra ruimte voor verdieping vanuit de context van de lezingen. De voortgaande Genesislezing zal overigens onderbroken worden door de 40-dagen tijd met hoofdlezingen uit de Evangelieën volgens algemeen leesrooster, maar misschien komen beiden ook nog ergens passend samen.

Komende zondagmiddag gaat uw mede-gemeentelid ds. T. Meijer voor, een mooie reden ook ’s middags naar de kerk te gaan. Gezegende diensten!

Bloemen

De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden als groet en bemoediging gegeven aan mevr. A. Vos-Muller; en aan mevr. E.C. Eeland-Verschoor.

Meeleven

Laten we met alle strijdende zusters en broeders, op welk gebied van het leven dan ook, meeleven met de liefde van Jezus Christus. Tienercatechese De catechisaties draaien op volle toeren maar gaan met het steeds luider zingen van de vogeltjes langzaamaan ten einde lopen... Met de tieners heb ik onlangs vier avonden gesproken over seksualiteit en relaties en ben ik deze week een nieuw en laatste blok van vier avonden begonnen over ‘God de Zoon’. Wilt u bidden dat het geloofsonderwijs mee zal gaan en vrucht dragen in het leven van de jeugd?

Belijdeniscatechese

Ook de belijdeniskring volgt een eigen weg met voortgaande kennismaking en verdieping van kennis en beleving, heel mooi en waardevol voor het (geloofs)leven! Wilt u bidden voor de kandidaten, om een gezegende afronding in de Heilige Geest op D.V. Palmzondag 14 april?! Alhoewel, afronding… ‘dan begint het toch pas…?’ merkte een kandidaat de laatste avond op (n.a.v. de belijdenis als ‘volmaking van de doop’). Zeker, goed begrepen! Een wake-up call voor alle belijdende leden van de gemeente!

Vakantie

Van maandag 25 februari tot en met zaterdag 2 maart ben ik met vakantie. In voorkomende gevallen kan voor crisispastoraat contact opgenomen worden met scriba mevr. Cobi Kuipers-Versendaal.

Hartelijke groeten, ds. A.A. van den Berg Collecten 24/02: Diaconie; Deur: Onderhoud gebouwen. Beide collecten van harte bij u aanbevolen. Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften: Kerk: via Kerkelijk bureau 1 x 17,50 euro, H.W. Bijbel: via Kerkelijk bureau 1 x 10 euro. Kerkelijk bureau

DIENSTEN OP

Zondag 24/02:

10.00 uur: Ds. A.A. v.d. Berg
17.00 uur: Ds. T. Meijer, Puttershoek

 

Aanvullende gegevens