Liturgie zondagmiddag 24 feb 17:00 uur 2019

Ds. T. Meijer uit Puttershoek
Organist: Dhr. H. Mannee
Dienstcollecten: Diaconie
Deurcollecten: onderhoud gebouwen

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Welkom en Mededelingen.

Psalm 98: 1 en 2.

Stil gebed, Votum & Groet.

Psalm 98: 3 en 4.

Gebed

Lezing: Psalm 1.

Psalm 1: 1 en 2.

Prediking.

OTH 385: 1, 2 en 3.

Lezen geloofsbelijdenis.

Gezang 399: 3.

Gebed.

Collecte.

Gezang 476: 1,4 en 5.

Zegen.

 

 

 

Aanvullende gegevens