Liturgie zondag 24 feb. 10.00 uur

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Ds. A.A. v.d. Berg
Organist: Dhr. H. Mannee
Zondagssch/kdnd: Kl: Gerja, M: Tineke, Gr: Elleke
Oppas: Mw. I. Groeneweg, Mw. G. v. 
Oudheusden, Nienke Hoek

Dienstcollecten: Diaconie
Deurcollecten: onderhoud gebouwen

Intochtslied Psalm 66: 1, 2
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 66: 3, 5
Wetslezing
Gezang 463: 1, 2
Gebed
Schriftlezingen: Genesis 12:10-20; Lukas 17:5-6
OTH 251
Kindermoment
Psalm 33: 5, 7
Preek
OTH 225: 1, 2, 5
Gebeden
Collecte
Slotlied Psalm 91: 1
Zegen

Aanvullende gegevens