ZOA in Iraq

Sinds januari 2017 werken wij, Bart en Nelleke Dorsman, regelmatig voor ZOA en Dorcas. Beide organisaties zijn in kerkelijke kring niet onbekend. Via het Klankbord proberen we u op de hoogte te houden van het goede werk dat deze organisaties doen.

Op dit moment werkt Bart voor ZOA in Iraq. In dat land wordt door ZOA veel gedaan voor de mensen in Mosul en omstreken die zwaar getroffen zijn door de bezetting van IS.

Het werk van ZOA in Mosul richt zich op dit moment op twee onderdelen. Het ene deel heeft betrekking op het werken met kinderen en vrouwen. Zij hebben veel te lijden gehad onder de bezetting van IS en velen zijn getraumatiseerd. Er zijn gemeenschapscentra ingericht waar deze groepen een veilige plek wordt aangeboden in een vertrouwde omgeving. Onderwijs, lekker spelen en mentale ondersteuning spelen hierbij een grote rol. Ernstige gevallen van psychische stoornis worden doorverwezen. Kinderen hebben te veel geweld om zich heen gezien en dit heeft gevolgen voor hun ontwikkeling. Een deel van dit werk is dan ook gericht op het trainen en begeleiden van leraren in het herkennen en voorkomen van gewelddadig gedrag bij kinderen of groepen van kinderen en jeugd. ZOA wordt bij haar werk gesteund door lokale organisaties die de achtergronden van mensen en situaties goed kennen.

Het andere deel van het werk van ZOA richt zich op economische wederopbouw. Mensen of groepen mensen worden ingezet bij werk dat gericht is op de gemeenschap, bijvoorbeeld het opruimen van puin. Hiermee verdienen ze geld waardoor ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Anderen worden geholpen met het weer opzetten van hun eigen onderneming. Afgelopen jaar is er bijvoorbeeld een bakkerij ondersteund die weer brood wilde gaan bakken. De eerste tijd is dit brood gratis verstrekt aan mensen die niets meer hadden.

EO Metterdaad is eind vorig jaar op bezoek geweest bij ZOA. Hun opnames geven een goed beeld van de verwoeste levens van mensen. Onbeschrijfelijk leed is hen aangedaan. Grote aantallen burgers mochten van de IS strijders Mosul niet verlaten en waren getuige van het strijdtoneel. Grote groepen zijn ingezet als een menselijk schild. IS kon zich in wijken waar de huizen dicht op elkaar stonden goed verschuilen en konden alleen met zware middelen worden verslagen. Hierbij zijn veel burgers om het leven gekomen en is veel van de stad vernietigd. Er zijn opnames gemaakt van het werk dat ZOA in Mosul verricht. Het opzetten van kleine ondernemingen waarover hiervoor al wordt geschreven is met name in beeld gebracht door EO Metterdaad en te zien in de eerste van in totaal drie uitzendingen.

De eerste EO uitzending is met het team begin februari in Erbil bekeken. De Nederlandstalige onderdelen werden kort aan de Irakese staf toegelicht. Het merendeel van de opname is Arabisch, dus dat kwam bij hen goed over. De opnames waren goed, met een aantal zeer intense momenten als je hoort over het persoonlijke verdriet. We werden er met elkaar stil van. Het gaf het gehele team weer extra motivatie om door te zetten. We doen ons werk voor de meest kwetsbaren en hopen hen door het resultaat van onze inzet weer hoop voor een toekomst te geven. Alle ondersteuning die we hierbij van donoren krijgen geeft dit team weer een extra stimulans.

Een van de gefilmde personen is een alleenstaande vader. Zijn eigen vrouw en kinderen zijn omgekomen, evenals de meeste leden van het gezin van zijn broers. Hij zorgt nu voor 4 kinderen van zijn broers die bij hem zijn komen wonen. Hij is electricien en heeft met hulp van ZOA een eigen bedrijfje kunnen opzetten. Het is niet gemakkelijk voor hem om en te werken en voor de kinderen te zorgen. Het Mosul team van ZOA heeft een weduwe met kinderen op het oog gekregen en is een persoonlijke actie gestart om geld voor hun eventuele bruiloft bij elkaar te krijgen….… Ook dat is omzien naar elkaar. De collectebus hiervoor hangt in het kantoor van ZOA Erbil.

ZOA zet zich in voor mensen in nood. Helpt u mee om deze hulp mogelijk te maken?

Eind maart heeft ZOA weer haar landelijke collecteweek. Dan komt de collectebus weer bij u langs. Doet u hier (of via EO Metterdaad) weer aan mee?

Hartelijke groeten,
Bart en Nelleke Dorsman

Aanvullende gegevens