Liturgie zondag 17 februari 17:00 uur 2019

Ds. W.H. Hendriks uit Mijnsheerenland
Organist: Dhr. N van Oudheusden
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: onderhoud gebouwen

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

 

 

Orde voor de zondagmiddagdienst

 

INTREDE

 

WELKOM EN MEDEDELINGEN

 

PSALM                                    Psalm 124: 1 en 4

 

STIL GEBED

 

BEMOEDIGING EN GROET

 

LIED                                        Gezang 257

 

DE HEILIGE SCHRIFT

 

GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST

 

SCHRIFTLEZING                      Esther 5: 1-15

 

LIED                                        Psalm 71: 1, 2 en 3

 

SCHRIFTLEZING                      Esther 6: 1-11

 

LIED                                        Psalm 71: 5 en 8

 

PREDIKING

 

ORGELSPEL

 

GELOOFSBELIJDENIS

 

LIED                                        Gezang 254

 

GEBEDEN EN GAVEN

 

DANKZEGGING

 

VOORBEDE

 

STIL GEBED

 

ONZE VADER

 

INZAMELING VAN DE GAVEN

 

ZENDING EN ZEGEN

 

SLOTLIED                                Gezang 291

 

ZEGEN

 

 

Aanvullende gegevens