Liturgie 17 februari 10.00 uur

Intochtslied Psalm 65: 1, 2
Stil gebed
Votum en groet
Gezang 324: 1, 2
Wetslezing
Psalm 17: 2
Gebed
Schriftlezing: Genesis 12:1-9
Gezang 3: 1, 2
Kindermoment
Schriftlezing: Hebreeën 11:8-10
Gezang 3: 6
Preek
OTH 209
Gebeden
Collecte
Slotlied Gezang 442
Zegen

Aanvullende gegevens