Ds. R.H.M. de Jonge uit Leiden

Organist: Dhr. H. Mannee
Zondagssch/kdnd: Kl: Gerda, M: Annelies, Gr: Judith
Oppas: Mw. A. van Santen, Mw. N. v/d Steen
Joost de Haan

Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: Kerk in Actie - werelddiaconaat

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Psalm 122 : 1 (na de mededelingen)

Psalm 122 : 3 (na votum en groet)

Psalm 79 : 3 en 5 na de wet)

Gezang 109 : 1, 2 en 3 (na de Schriftlezing)

Psalm 98 : 1 en 2 (na de preek)

Gezang 110 : 1, 3 en 4 (na de collecten)

 

Schriftlezing: Jesaja 2 : 1 – 5

                     Openbaring 14 : 1 – 7 en 12 – 13

Aanvullende gegevens