Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 28 jan.)

Zondag

Komende zondagmorgen zal ds. E. Agterhuis te Heinenoord voor het eerst in Hervormd Puttershoek voorgaan. Mooi om zo de onderlinge band met gemeenten in de regio te versterken. Ikzelf zal hier ook aan meedoen door zondag in de Gereformeerde Kerk te ’s Gravendeel voor te gaan. ’s Middags mag er een weerzien rondom het Woord zijn met uw oud-predikant ds. A.B. Vroomans. Gezegende diensten!

Bloemen

De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden als groet en bemoediging gegeven aan dhr. A. Naaktgeboren; en aan mevr. A.G. Klinge-Ridderbos.

Meeleven

Dhr. A. Naaktgeboren mocht een geruststellend bericht ontvangen over zijn conditie na een periode van spanning. Mevr. A.G. (An) Klinge is met haar man weer thuisgekomen van hun vaste winterverblijf. Bij An sloeg rond de Kerst plotseling heftige ziekte toe maar gelukkig kon er toen direct en goed behandeld worden. Zo zat fam. Klinge zondag weer in de gemeente en aan de maaltijd des Heren. Beiden wensen we nu een stabiele toekomst toe met rust.

Overlijden

Maandag 21 januari is overleden dhr. Cornelis van der Jagt op de hoge leeftijd van 94 jaar. Hij woonde aan het Winterplein maar verbleef de laatste fase van zijn leven in Huys te Hoecke. Zaterdag is hij begraven op De Essenhof na de afscheidsdienst geleid door dhr. P. Reedijk. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen Gods sterkte toe.

Met een hartelijke groet vanaf het Kerkplein, ds. A.A. van den Berg

Collecten 3/02: Kerk en Eredienst; Deur:Onderhoud Gebouwen. Beide collecten van harte bij u aanbevolen. Met dankbaarheid vermelden wij de volgende gift: Kerkbalans 2018: via kerkelijk bureau 30 euro. Kerkelijk bureau

PUTTERSHOEK

DIENSTEN OP

Zondag 3/02:

10.00 uur: Ds. E. Agterhuis, Heinenoord
17.00 uur: Ds. A.B. Vroomans, Delft

Aanvullende gegevens