Orde van dienst Puttershoek 3 februari 2019 10 uur

Ds. Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord
Organist: Dhr. N van Oudheusden
Zondagssch/kdnd: Kl: Gerja, M: Leonie D., Gr: Elleke 
Oppas: Mw. H. Meijer, Mw. A. Molendijk
Christine Sterrenburg

Koffie/thee/limonade drinken na de dienst

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

• Orgelspel
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 101: 1, 2, 5
• Stil gebed
• Votum en groet
• Zingen: Gez. 465: 1, 4 (van u zijn alle dingen)
• 10 geboden
• Zingen: Ps. 17: 2, 3, 7
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Schriftlezing: 1 Johannes 2: 18-29
• Zingen: Ps. 2: 1, 4
• Verkondiging
• Zingen: OTH 258: 1, 2, 4 (Leer mij Uw weg o Heer)
• Dankgebed en voorbeden
• Collecte
• Zingen: OTH 179: 1, 2 (Een vaste burcht is onze God)
• Zegen
• Orgelspel

Aanvullende gegevens