Liturgie middagdienst 27 januari – Voortzetting Avondmaal en Woord

Ds. A.A. v/d Berg
Organist: Dhr. H. Mannee

Collecten 27/01: De bekercollecte bij het Heilig Avondmaal is bestemd voor Hospice Hoeksche Waard; Deur: Onderhoud 

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Intochtslied Psalm 121: 1, 4
Stil gebed
Votum en groet
OTH 344: 1, 4
Korte inleiding HA
Gezang 355: 1, 2 (toebereiden tafel)
Avondmaalsgebed
Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn

Lezing aan de tafel: Joh.6:37-40
Zingen aan de tafel: Psalm 116: 4
Gebed bij het Woord
Schriftlezing: Lukas 4:23-30
Psalm 57: 1, 3
Preek
Gezang 78: 1, 2
Wetslezing
Gezang 473: 1, 5
Gebeden
Slotlied Gezang 303: 2
Zegen

Aanvullende gegevens