Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 21 jan.)

Zondag

Komende zondag hopen wij het Heilig Avondmaal te vieren als gemeente. We zien uit naar een gezegende viering, waarin we het Woord van afgelopen zondagmorgen liturgisch in praktijk mogen brengen: ons één maken in geloof en bekering met onze Here Jezus Christus door gelovige te eten en te drinken aan zijn tafel! Hij maakte zich één met ons zondaren in zijn doop door Johannes de Doper, wij mogen ons één maken met Hem: onze eigen doop vernieuwen en ten volle beleven aan het Avondmaal! De hand schudden

Komende zondag zal broeder en ouderling Ad van Riel, van wie wij zondag in de dienst al afscheid namen als ouderling (maar niet geheel als gemeentelid!), voor het laatst ouderling van dienst zijn. Bij de uitgang onder de toren heeft iedereen de gelegenheid hem de hand te schudden.

Bloemen

De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden als dankbare groet gegeven aan de dames C. Baan-Vogel en H.A. Tiesema-Advocaat voor hun jarenlange inzet voor het Verjaardagsfonds in de gemeente.

Meeleven

Laten we meeleven met hen van wie het bekend is dat ze ziek zijn of het moeilijk hebben. Laten we ook hen gedenken die liever geen publieke ruchtbaarheid geven aan hun moeiten.

Met een hartelijke groet vanaf het Kerkplein, ds. A.A. van den Berg

Collecten 27/01: De bekercollecte bij het Heilig Avondmaal is bestemd voor Hospice Hoeksche Waard; Deur: Onderhoud Kerkplein. Beide collecten van harte bij u aanbevolen. Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften: Kerk: via HVD Mw. G. v. Oudheusden 10 euro, via Ouderl. M. v.d. Ree 10 euro; Bloemen: via HVD Mw. J. Meijer 10 euro; Verjaardagsfonds: via HVD Mw. J. Meijer 10 euro. Kerkelijk bureau

PUTTERSHOEK

DIENSTEN OP

Zondag 27/01:

10.00 uur: Ds. A.A. van den Berg
Viering Heilig Avondmaal
17.00 uur: Ds. A.A. van den Berg
Voortz./dankz. H.A.

 

Aanvullende gegevens