Liturgie 27 jan. 10.00 uur – Woord en Avondmaal

Ds. A.A. v/d Berg

Organist: Dhr. H. Mannee
Zondagssch/kdnd: kl: Gerda, M: Tineke, Gr: Jan
Oppas: Mw. H. Kot, Mw. A. Groeneweg, Elina van Kleef

Collecten 27/01: De bekercollecte bij het Heilig Avondmaal is bestemd voor Hospice Hoeksche Waard; Deur: Onderhoud 

 

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 


Intochtslied Psalm 84: 1, 2
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 84: 3, 4
Wetslezing
Gezang 437
Gebed
Kinderen naar knd
Schriftlezing: Lukas 4:14-22
Gezang 328: 1, 3
Preek
OTH 344: 2
Geloofsbelijdenis
OTH 344: 3
Avondmaal
Inleiding
Gezang 481: 4 en toebereiden tafel
Avondmaalsgebed en Onze Vader
Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn

Zingen aan tafel: Psalm 116: 1, 2, 3, (4)
Lezingen aan tafel: Johannes 6: 27; 28-29; 33-35; (37)
Dankgebed en voorbeden
Slotlied Psalm 116: 6, 8
Zegen

Aanvullende gegevens