Liturgie zondag 20 januari 10.00 uur

Ds. A.A. v/d Berg
Organist: Dhr. N. v. Oudheusden
Zondagssch/kdnd: kl: Nadine, M: Leonie V, Gr: Judith
Oppas: Mw. D. van Eck, Mw. A. Goud,
Sander Sterrenburg

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

 

Intochtslied Psalm 138: 1, 2
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 138: 3, 4
Wetslezing: Titus 3:1-7
Gezang 87: 2, 5
Gebed
Schriftlezingen: Jesaja 42:1-5; Lukas 3:1-9,15-17,21-22
Kindermoment
Gezang 166: 1, 2
Preek
OTH 380
Afscheid Ad van Riel
Gebeden
Collecte
Slotlied Psalm 68: 7
Zegen
Gezang 456: 3

Aanvullende gegevens