Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 14 jan.)
Zondag/Afscheid ouderling

Komende zondag zullen we ’s morgens lezen over de doop van Jezus uit Lukas. We zullen in deze dienst ook afscheid nemen van broeder Ad van Riel als ouderling vanwege zijn aanstaande verhuizing naar het oostelijke Bentelo. Gelegenheid tot de hand van Ad schudden zal er zondag 27 januari zijn bij de uitgang wanneer hij voor het laatst ouderling van dienst zal zijn.

Oecumenische vesper/ontmoeting Zondagmiddag (voorheen woensdagavond met een betreurenswaardige opkomst) zal er een oecumenische vesper gehouden worden in het teken van de ‘Week van gebed voor de eenheid van de christenen. Voorafgaand aan deze vesper zal er gelegenheid zijn elkaar uit de verschillende kerken te ontmoeten in De Hoeksteen bij een kop koffie of thee!

Sing-in

Eveneens komende zondag zal er om 19.00 uur in De Schakel weer een sing-in gehouden worden met liederen uit OTH. Welkom!

Bloemen

De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden als groet, bemoediging en dank gegeven aan mevr. Jeanette Kwakernaat; en aan mevr. E.C.A.E. Biesters-Macleane.

Overlijden

‘Welk een Vriend is onze Jezus’ Donderdag 10 januari is overleden Christiaan van der Boor op de leeftijd van 75 jaar. Hij heeft een lang en moeilijk ziekbed gehad maar mocht in goede verzorging thuis sterven. Afgelopen dinsdagmiddag is de afscheidsdienst gehouden in de aula op De Essenhof, waar hij daarna ook begraven is. We wensen Marijke, de kinderen en kleinkinderen Gods sterkte toe in dit verlies. Meeleven Broeder A. van Prooijen hoopt D.V. aanstaande zaterdag 19 januari 99 jaar te worden na een moeilijke tijd na de plotselinge ziekenhuisopname. We wensen hem nu een gezegende dag toe.

Start nieuwe bijbelkring

Komende dinsdagavond 22 januari 19.30 uur in De Hoeksteen zal er een nieuwe bijbelkring starten o.l.v. ouderling Hugo Snaaijer: ‘Met elkaar willen we kijken welk bijbelgedeelte ons uitgangspunt wordt om elkaar te bemoedigen en te bouwen in geloof.’ Deze kring is min of meer een doorstart van de ouderenkring die Piet Reedijk jarenlang leidde.

Met een hartelijke groet vanaf het Kerkplein, ds. A.A. van den Berg

Collecten 20/01: Kerk en Eredienst; Deur: Oecumene: voor het Leger des Heils. Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften: Kerk: via Ds. A.A. v.d. Berg 10 euro, via HVD Mw. A. Plaisier 10 euro; Onderhoud gebouwen: via Ds. A.A. v.d. Berg 50 euro. Kerkelijk bureau

PUTTERSHOEK DIENSTEN OP

Zondag 20/01:

10.00 uur: Ds. A.A. v.d. Berg
17.00 uur: Ds. A.A. v.d. Berg (meditatie)
Oecumenische vesper (Week van gebed voor eenheid christenen)

 

Aanvullende gegevens