Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 7 jan.)

Nieuwjaar

Dank u allen voor de geschreven goede wensen voor het nieuwe jaar. Voor u allen van harte een gezegend jaar in levenshuis, gemeente en persoonlijk geloof!

Zondag

Komende zondag hopen we in de dienst aandacht te besteden aan de diaconale Micha-cursus die van start gaat komende week. Er is vast nog plek, vraag het één van de diakenen!

Bloemen

De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden als groet en bemoediging gegeven aan mevr. W. van der Heiden-Hoogvliet; en aan mevr. H.M. den Otter.

Meeleven

Dhr. A. van Prooijen moest rond oud en nieuw opgenomen worden in het ziekenhuis en is inmiddels weer thuis in zijn woning in Huys te Hoecke. Mevr. en diaken Jeanette Kwakernaat moest kort na Nieuwjaar opgenomen worden in het ziekenhuis voor een spoedoperatie. Ze mocht er goed uitkomen gelukkig en is inmiddels weer thuis en herstellende. Chris van der Boor is thuisgekomen uit de zorginstelling waar hij verbleef voor de laatste fase van zijn leven. Laten we ook in 2019 meeleven met elkaar, leven uit Gods zegen en tot een zegen zijn voor de broeder en zuster in gebed en aandacht! Met een hartelijke groet vanaf het Kerkplein, ds. A.A. van den Berg

Collecten 13/01: Kerk en Eredienst; Deur: Diaconie.

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften: Kerk: via HVD Mw. G. v. Oudheusden 10 euro, via oudl. H. Snaaijer 50 euro; Kerstgroet: via HVD Mw. A. v. Santen 7 euro, via dhr. M. Kimmel 10 euro, via dhr. J. Kuipers 5 euro; Engelenproject: via Diaconie 50 euro; Hulpfonds Mw. De Jonge: via Mw. N. Naaktgeboren 25 en 50 euro, via bank 15 euro; Jeugdwerk: via bank 100 euro. Kerkelijk bureau

DIENSTEN OP

Zondag 13/01:

10.00 uur: Ds. A.A. v.d. Berg
17.00 uur: Ds. J. van Walsum, Alblasserdam

Aanvullende gegevens