Liturgie Nieuwjaar 1 jan. 2019

Ds. A.A. v/d Berg
Organist: Dhr. N. v. Oudheusden
Oppas: Mw. A. Plaisier
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst; 
Deurcollecten: Kerkvoogdij
Koffie/thee/limonade drinken na de dienst

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Intochtslied OTH 149
Votum en groet
Psalm 146: 1, 2, 3
Gebed
Schriftlezing: Numeri 6:22-27
Psalm 133: 1
Schriftlezing: 2 Korinthe 13:11-13; Johannes 20:19-23
OTH 166
Preek
Gezang 78: 1, 2
Gebeden
Collecte
Slotlied OTH 159
Zegen

Aanvullende gegevens