Uncategorised


Goede avond beste luisteraars en kijkers,


Vanavond hebben we weer een uitzending van Hoop op God.
Ditmaal verzorgen ouderling Hugo Snaaijer en Annelies van der Kolk, de uitzending.
Verder zijn aanwezig de koster Rinus van der kolk en voor het beeld is Peter in 't Veld aanwezig. 

In de tijd dat wij geen kerkdiensten op de normale manier mochten beleven, zijn er in onze kerkelijke gemeente diverse echtparen geweest die een mijlpaal mochten bereiken in hun huwelijk.
Om hier toch even bij stil te staan, hebben wij deze uitzending samen met 3 van de meest recene jubilarissen samengesteld.
Ook wil ik de namen noemen van hen die vanaf de lockdown dit heugelijke feit mochten gedenken.

 • Op 31 maart fam. Verschoor-Kamemans, 55 jaar
 • Op 7 april fam. Schram-in t Veld, 60 jaar
 • Op 9 april fam. Van Es-Tulling, 55 jaar
 • Op 28 april fam. Bijl-van Prooien, 55 jaar
 • Op 3 mei fam. Kersbergen-Groenewoud, 60 jaar
 • Op 12 mei fam. Van Eekelen-van Oudheusden, 60 jaar
 • Op 24 mei fam. Plaisier, 25 jaar
 • Op 11 juni fam. De Klerk-de Geus, 50 jaar
 • En op 16 juni (gisteren dus) fam. Ketting-Stoutjesdijk, zelfs al 65 jaar

We wensen alle echtparen nog vele jaren in geluk en gezondheid toe.

Mevr. Ketting gaf ons mee:

Zolang God ons nog kinderen schenkt,
Is Zijn genade nog niet afgewend.

Dan beginnen we nu met een lied aangedragen door de familie Ketting: Ik zie een poort wijd open staan.

Één van de ander echtparen die onlangs een jubileum mochten gedenken is de familie De Klerk. Ik vertel u wat over het levensverhaal wat Pieta de Klerk op papier zette over die 50 jaren.

Pieta vindt het volgende lied heel mooi, nl OTH 273, Heer ik kom tot U.

De familie Kersbergen heeft het volgend gedicht aangedragen. Het is geschreven door Nel Benschop.

Op weg gaan
De moed te hebben, tegen stromen op te roeien,
En te vertrouwen, dat je het ook kúnt,
Geloof te hebben, dat God je doet groeien
En je wil helpen over 't dode punt;
Een lichtstraal in de nacht te mogen wezen,
En op de dag een glimpje van Gods zon,
Een brief van Christus, duidelijk te lezen,
En voor de dorstige een heldre bron:
Dat kan alleen, wanneer je God blijft vragen
Of Hij Zijn vuur in je ontbranden doet;
Wanneer je zó je leven durft te wagen
Dan komt God jou en jij God tegemoet.

Dan gaan we nu luisteren naar een opname van het Strijens Christelijk Gemengd Koor met het nummer  : Ik bouw op U

Nog een lichtpuntje,
Soms zijn ze groot, soms zijn ze klein,
Je hoeft ze niet te zoeken..... je kunt ze ook zijn!

Nu volgt een stukje bijbel lezing door Hugo.

Dit vertrouwen dat de hemelse vader ons aan elkaar gegeven en ons voor elkaar heeft geschapen mogen we iedere dag aanschouwen in zijn schepping.

Dit vertrouwen dat de echtparen ieder jaar weer mochten ervaren in hun huwelijkse jaren brengt ons steeds dichter bij de bron. Geef dat ze zo de toekomst in mogen aan de hand van Jezus en zoals een van de jubilarissen zei: "ik zou zo graag het ere zij God willen horen."

Na dat ik met u heb gedankt voor het leven dat we mogen leven door de hand van Jezus gaan we daar dan ook naar luisteren.

Mag ik u voor gaan in gebed. 

We luisteren nu naar het lied Ere zij God.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Kopij Hervormd Puttershoek (maandag 15 juni)

 

Afgelopen zondag Het was bijzonder zondag weer gezichten voor me te zien in de kerk i.p.v. een camera, een bevrijdende en vreugdevolle ervaring. Het niet zingen was natuurlijk pijnlijk, maar dat de deuren weer open waren gaf blijdschap en mag ons nu hoop geven voor de toekomst. Fijn dat de maatregelen ordelijk uitgevoerd konden worden zonder dat dit de sfeer geheel bepaalde.

Heilig Avondmaal Komende zondag hopen we als gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. De diepe verbondenheid met Jezus Christus onze Heer en in Hem met elkaar. ‘Vele graankorrels, één kostbaar brood’! Met een mooi beeld van Paulus over de maaltijd van de Heer. In de morgendienst zal het Avondmaal in de kerk op aangepaste wijze gevierd worden. Op gepaste afstand en corona-proof zullen brood en wijn vanuit de tafel door de diakenen uitgereikt worden aan de aanwezige bezoekers op hun zitplaatsen. Thuis kan het Avondmaal online meegevierd worden, zoals we dat ook op Goede Vrijdag gezegend mochten doen. Allen een gezegende voorbereiding en viering gewenst! In de middagdienst zal er geen voortzetting van de viering zijn maar houden we de dankzegging.

Reserveren Om bij de fysieke viering ’s morgens of de dankzegging ’s middags aanwezig te zijn, kunt u hiervoor een plaats reserveren bij mevr. J. (Cobi) Kuipers-Versendaal: telefonisch woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag tussen 17.00 en 18.00 uur (tel. 6762671). Of per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Zie voor nadere informatie over hoe en wat de website.

Open kerk De kerk is open om er alleen maar weer even te zijn, voor een moment van bezinning of een gesprekje met mij of een ouderling op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Meeleven Mevr. N. van Ginkel-Kraal moest opnieuw opgenomen worden in het ziekenhuis en wacht nu op een noodzakelijke operatie. Mevr. van Vark ondergaat momenteel een onderzoek betreffende haar gezondheid. Mevr. Corrie Wimmer blijft kuren ondergaan die veel van haar vragen. Laten we de zieken blijven gedenken, spontaan of via het actuele lief en leed-lijstje dat per mail bij mij opgevraagd kan worden!   

Overlijden Op zondag 7 juni is overleden dhr. Arie Cornelis van Efferen, echtgenoot van ons gemeentelid mevr. Truus van Efferen. De crematieplechtigheid heeft plaats gevonden op vrijdag 12 juni in besloten kring. Haar, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen wensen we Gods kracht toe na dit toch plotselinge verlies in bovendien de huidige moeilijke omstandigheden.  

Geboorte Op 18 mei is geboren Luxor John Maarten Reedijk, zoon van papa Vincent en mama Amy. We wensen de ouders blijdschap toe met Lux en Gods zegen samen als gezin.

Verheldering Over mijn meditatie in het vorige Ringblad (klik hier)  is onrust in de gemeente ontstaan. Gemeenteleden hebben hierover ook aan de bel getrokken. Ik betreur het dat dit stuk over de ‘onderlinge bijeenkomst’ bij vele gemeenteleden verwarrende en negatieve emoties heeft opgeroepen. Daarom wil ik op deze plaats graag direct verheldering geven over wat ik nu wel en niet bedoelde. Uit de reacties heb ik begrepen dat de onvrede zich vooral richt op mijn inbreng van een indringende boodschap uit de brief aan de Hebreeën. Ik zou hiermee tussen de regels door beweerd hebben dat mensen die niet, niet meer, of momenteel nog even niet naar de kerk gaan, een flink risico lopen naar de hel te gaan.

Allereerst geef ik toe dat het achteraf niet verstandig is geweest zo’n geladen boodschap uit Hebreeën op zichzelf te laten staan zonder verdere verwerking. Het heeft misverstanden opgeroepen, terwijl het bedoeld was als bemoediging en een wake-up call in onze tijd van snelle geloofsvervaging (wie vandaag niet bewust kiest voor het volgen van Jezus Christus, verliest het geloof veel sneller dan vroeger). Ook was de taal aan de moeilijke kant en wilde ik eigenlijk teveel zeggen in te weinig woorden. De oorzaak van deze dingen was de hartenkreet achter dit stuk: dat we er niet aan mogen wennen dat de gemeente op zondag niet meer fysiek samen komt en dat er meer is in het christelijke leven 2020 dan niet besmet worden met corona.

Ik wilde met de meditatie als geheel gelovigen bemoedigen. Gelovigen die het op de drempel van juni heel veel pijn deed dat de fysieke eredienst al tweeënhalve maand was verdwenen. En het eventueel voortduren hiervan in het licht van het actuele besmettingsgevaar niet nog langer konden rijmen met hun geloof i.p.v. hier langzaamaan aan te wennen. Als argument bij het grote belang van de fysieke eredienst voerde ik de Hebreeënbrief aan (na een aantal seriepreken hieruit in de middagdiensten gehouden te hebben), waarin het wegblijven van de samenkomsten door Joodse christenen gezien wordt als een teken van innerlijke verwijdering van Jezus als Messias. Met het risico in de brief inderdaad dat je buiten zijn genade valt (Heb.2:3;3:14;4:11;6:4-6;10:25).

Balans Ben ik nu ‘opgeschoven van confessioneel naar stevig Gereformeerde Bond’? Ik denk dat ik u kan geruststellen. Met de scherpte van de Hebreeënbrief heb ik het best wel moeilijk gehad tijdens de zondagmiddag-prekenserie. Persoonlijk geloof ik namelijk dat er meer nodig is om naar de hel te gaan, dan niet naar de kerk gaan en niet overtuigd in Jezus Christus geloven. Ja, de hel is er, niemand wordt automatisch gered, geloof en levensstijl zijn belangrijk, wij allen zullen door onze Heer Jezus Christus geoordeeld worden. Maar ik draag op grond van Jezus Christus’ onpeilbare offer op Golgotha een stille hoop in mij, dat ‘Gods wil dat alle mensen gered worden’ (1Tim.2:4) ruimschoots vervuld zal worden in Zijn toekomst. Het kan namelijk niet zo zijn dat uiteindelijk niet gebeurt wat de almachtige God wil. De waarschuwing uit de Hebreeënbrief echter geeft dan nog altijd helder aan hoe belangrijk de samenkomst van de gemeente is voor het geloof en het leven uit de zekerheid van onze eeuwige redding in Jezus Christus. Ik zelf zou niet zonder kunnen, heb de wekelijkse input van Woord en Geest hard nodig. Want mijn eigen hart is ongelovig en sterk aangevreten door de al genoemde geloofsvervaging in onze cultuur. Maar natuurlijk ken ik mensen en respecteer ik allen die ook zonder de samenkomst van de gemeente kunnen geloven!

Hartelijke groet va. Het Kerkplein, ds. A.A. van den Berg

 

Collecten 21/06: Bekercollecte bij het Avondmaal is bestemd voor Victory4ALL (armoede in Zuid-Afrika.); Deur: Onderhoud gebouwen

Collecten 28/06: Diaconie; Deur: Onderhoud groenvoorziening

Alle collecten van harte bij u aanbevolen. U kunt uw collectebijdrage overmaken op Banknr. NL38RABO0373711271 t.n.v. Kerkvoogdij met vermelding van week of maand.

Ook kunt u uw bijdrage (geld of bonnen) in de brievenbus Kerkplein 3 bij Kerkplein 2 doen. Dagelijks wordt de brievenbus geledigd.

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften in week 23 en 24 via brievenbus. Kerk en Eredienst: 5,25+7,50+25+54,75 euro Kerk: 5+ 26,25 euro + via Ds.AA.vd.Berg 20 euro; Diaconie: 5 euro

Kerkelijk Bureau

 

PUTTERSHOEK:

DIENST OP: 

Zondag 21/06:

10.00 uur: Ds A.A.v.d.Berg

                  Viering Heilig Avondmaal

17.00 uur: Ds.A.A.v.d.Berg

                  Dankzegging H.A.

Zondag 28/06:

10.00 uur: Ds. J.Reehorst,Stavenisse

17.00 uur: Ds.J.van Walsum, Alblasserdam

                 

De diensten zijn ook te beluisteren op: www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 en via de kerkradio

                  

 

De weken dat de actie nu loopt, hebben we als groep al veel taarten en koekjes mogen bakken! We hebben al ruim 500 euro opgehaald met deze actie! We zijn heel blij en dankbaar voor iedereen die een taart(en) heeft besteld. We zijn ondertussen bijna bij de eindstreep van ons doelbedrag en we hebben nog iets meer dan 500 euro nodig. Daarom willen we u vragen, als u nog geen taarten heeft besteld, nog een keer na te denken of u nog iemand een hart onder de wilt riem te steken. U mag de taart natuurlijk ook voor uzelf bestellen!


We vinden het geweldig om te zien hoe ontroerd en verrast mensen reageren op de lekkere verrassing die we op gepaste afstand langs komen brengen.
Als u 2 dezelfde minitaartjes (halve inhoud van een normale taart) wilt bestellen, dan mag u daarvoor een mail naar ons sturen. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tot nu toe is het nog vrij onzeker of onze reis dit jaar door kan gaan in verband met de coronacrisis. World Servants houdt verschillende informatiebronnen goed in de gaten om uiteindelijk te beslissen of we dit jaar op project gaan of niet. Als het dit jaar niet door zou kunnen gaan, wordt de reis hoogstwaarschijnlijk verplaatst naar de zomer van volgend jaar. Op die manier kan het opgehaalde geld nog steeds goed worden besteed voor de bedoelde projecten. Voor meer informatie omtrent de coronacrisis en de projecten, kunt u naar de site gaan: worldservants.nl. Of u mailt naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Prijslijst Bak-en-Bezorgactie
Worteltaart € 10, -
Monchoutaart € 10, -
Appeltaart € 10, -
Cake € 7,50
15 koekjes € 7,50
Persoonlijk kaartje € 2, -

Bent u geïnteresseerd in het bestellen van een taart, om uw medemens een hart onder de riem te steken? Dan kunt u contact opnemen met een van ons, een mailtje sturen of een bestelling plaatsen op de website.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.geef.ws/bakenbezorg

06 81399947

Met vriendelijke groetjes,

Judith, Joost, Eline en Esther
Bak-en-Bezorg Team
JOR World Servants Puttershoek

(vorige versie was van 27 juni ) laatst aangevuld gewijzigd vrijdag 3 juli

Veel gemeente-samenkomsten zijn tot nader order vervallen. In plaats hiervan bieden we hiervoor alternatieven aan om als gemeente van onze Here verbonden te blijven, Gods woord te horen en naar elkaar om te zien. Internet speelt bij die alternatieven een grote rol.  

Kerkdiensten 

Lukt het niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijdstip! 

 • Het is weer mogelijk de kerkdiensten fysiek bij te wonen voor 60 bezoekers (het maximale aantal bezoekers in ons kerkgebouw op 1,5 meter). Dit is verheugend nieuws, een begin van het weer samen komen als gemeente in geloof verbonden! 
  Om te voorkomen dat het maximum aantal aanwezigen wordt overschreden is er een reserveringssysteem.

Meer informatie over het reserveringssysteem vindt u in Reserveren Kerkdiensten via de link https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten

Meer informatie over de kerkgang vindt u in de folder: “Ik wil naar de kerk. Hoe gaat dat?” via de link folder

Heeft u eigen punten van zorg, dan kunt u deze doorgeven als gebedspunten voor de diensten aan ds. Van den Berg (078-6761389 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). 

Oppas, zondagsschool en kindernevendienst 

Er is tijdens de kerkdiensten geen kinderoppas. Voor de kinderen in de kerk is er kindernevendienst voor kinderen in de leeftijd van groep 1 t/m 8 van de basisschool.  

Collectes en deurbussen

In deze tijd waarin we helaas tijdelijk niet allemaal kunnen samenkomen in de kerk, kunt u niet zoals we gewend zijn uw gaven geven in de collectezakken en de deurbussen. Om dit toch mogelijk maken willen we u graag attenderen op alternatieven:

Overmaken: u kunt zo vaak als u wilt en voor verschillende doelen uw bijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij. Vermeld hierbij voor welke doelen u bijdrage bestemd is.

Meer informatie bij het kerkelijk bureau:
Per brieven/post: Kerkplein 3, te 3297 AX Puttershoek
Per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Spaarpotjes: Elke dienst thuis uw (gebruikelijke) bijdragen op te sparen in verschillende enveloppen of potjes, elk voor een ander doel, die u tussendoor kunt deponeren in de brievenbus van het kerkelijk bureau aan de pastorie of mee kunt nemen wanneer er weer kerkdiensten zijn. Deze wordt dagelijks geleegd. Op deze manier kunt u ook met collectebonnen doneren.

Volgt z.s.m.: Digitale vormen van gaven inzamelen worden momenteel onderzocht. Zodra we hierin een keuze hebben gemaakt, laten we u dit weten.

Gebruiksplannen 

De kerkenraad heeft gebruiksplannen opgesteld voor gebruik van de kerkelijke gebouwen in Corona tijd. Deze plannen zijn te vinden via de link https://www.hervormdputtershoek.nl/gebouwen/veiligheid

Activiteiten 

Hieronder een overzicht van de kerkelijke activiteiten:
- Kerkdiensten => elke zondag om 10:00 uur en 17:00 uur
- Oppasdienst => Er is nog geen kinderoppas tijdens de kerkdiensten
- Zondagsschool en Kindernevendienst => Er is kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool 
- Bloemen uit de kerk => elke week wordt 1 bos bloemen uit de kerk naar een gemeentelid gebracht
- Bloemen bij jarige ouderen => nog niet gestart
- Bezoek bij nieuw-ingekomen gemeenteleden => nog niet gestart
- Uitzending Hoop op God => elke woensdag om 19:15 uur
- Catechisatie => zomerstop
- JuniJor, Jor Young en Jor => zomerstop
- Kinderkoor Een vrolijk Geluid en Tienerkoor Differentz => zomerstop
- Hervormde Vrouwen Vereniging Emma => nog niet gestart
- 50+ soos Outlook => nog niet gestart
- Rommelmarkt => online verkoop
- Inloophuis Parochiecentrum Rooms Katholieke Kerk => nog niet gestart
- Klankbord => komt uit volgens schema 
- Micha maaltijden => nog niet gestart
- Bijbelkring Huys te Hoecke => nog niet gestart
- Overige kringen nog niet gestart of zomerstop

Maar er is meer, veel meer… We kunnen elkaar aandacht geven door contact per telefoon, via post en brievenbus of gewoon door een cadeautje achter te laten voor de deur, etc. We staan open voor nieuwe ideeën om samen een warme gemeente te zijn, Gods boodschap te delen en met elkaar mee te leven. 
We zetten de (ons nu bekende) initiatieven voor u op een rijtje:

 • Elke woensdagavond om 19:15 kunt u een uitzending van “Radio Hoop op God” vanuit onze kerk beluisteren via Kerkomroep (https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658) en kerkradio. Wij spelen voor u mooie muziek en er worden woorden van bemoediging en hoop gesproken.
 • Verzenden van kaarten aan de ons bekende groep geïsoleerde gemeenteleden door diaconie en ouderlingen ondersteund door gemeenteleden.
 • Telefonisch contact leggen met gemeenteleden door de ouderlingen.
 • Online bingo voor onze oudere jeugd door de JOR.
 • Gemeenteleden die op eigen initiatief contact leggen en/of houden met geïsoleerde gemeenteleden of voor hen klusjes, zoals boodschappen, doen. U leest hier meer over onder het kopje Diaconale hulp.
 • Via diverse whatsapp-groepen binnen de gemeente wordt er met elkaar meegeleefd en informatie gedeeld. 
  Weet u initiatieven die aan dit lijstje niet mogen ontbreken, laat het ons weten! Via uw wijkouderling of de predikant.

Diaconale hulp 

Heeft u praktische hulp nodig, bijvoorbeeld bij boodschappen doen? Bel dan naar de diaconie op telefoonnummer 078-6767040. 

Pastorale hulp 

Heeft u behoefte aan pastorale hulp, bel dan gerust uw wijkouderling of onze predikant ds. A.A. van den Berg (078-6761389)! Laatstgenoemde probeert ’s morgens van 11.00 tot 12.00 uur en ’s middags van 16.00 tot 17.00 uur zoveel mogelijk telefonisch bereikbaar te zijn.   

Kerk open
Iedere maandag, woensdag en vrijdagochtend is de kerk open van 11:00 tot 12:00 en iedere laatste zaterdag van de maand van 10:30 tot 12:00. Onze predikant of een ouderling is dan aanwezig. Loopt u gerust eens binnen om weer even de sfeer van de kerk te proeven. Ook is er de mogelijkheid voor een gesprek. Er is ruimte genoeg in de kerk voor de noodzakelijke afstand… Hartelijk welkom!

Crisisteam 

Nu we meer gewend zijn aan de nieuwe situatie en de tijdsdruk is weggevallen is het crisisteam opgeheven. Ook hier willen we Jaco van der Zwaal, Plonie Bos en Hugo Snaaijer harteliijk danken voor al het werk dat zij hebben verzet in zo’n korte tijd.  

Communicatie 

 • Alle actuele berichten en laatste ontwikkelingen kunt u lezen op de homepage en nieuwsberichten op onze website hervormdputtershoek.nl. 
 • Het gebruikelijke weekbericht en actuele zaken kunt u wekelijks lezen in het ringblad waarop u zich kunt abonneren (ontvangst kan per post of mail). 
 • Het Klankbord blijven we uitbrengen volgens schema. 

Bemoediging 

Dit is een moeilijke tijd en juist nu moeten we als gemeente afstand houden van elkaar. Gelukkig kunnen we nog wel naar elkaar omzien. Een telefoontje kan veel goed doen en we kunnen voor de situatie en voor elkaar bidden. Door alles heen mogen we ons gedragen weten door God die zijn eigen Zoon voor ons heeft gegeven. Ons leven is uit en in Zijn handen. 

De kerkenraad wenst u veel sterkte en Gods zegen in deze periode.  

 

Woensdag 6 mei is de wekelijkse uitzending van “Radio Hoop op God” vanaf 19.15 uur via kerkradio en Kerkomroep (App of website https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658) en via Facebook (App of website https://www.facebook.com/Hervormd-Puttershoek-112555610402482/) met medewerking van onze predikant, Annelies van der Kolk en koster.

Om 19.00 uur luiden van de kerkklokken zoals in veel plaatsen in Nederland om aan te geven dat niet een virus, maar Jezus overwinnaar is van verleden, heden en toekomst! Om 19.15 uur is de aanvang van de bemoediging door het evangelie van onze here Jezus Christus

Welkom door Annelies van der Kolk 
Lied 1 ‘Vrijheidslied’ gezongen door Rebecca van der Kolk -> https://www.youtube.com/watch?v=_1I7jaDGbe8
Gebed
Een vraag van mijn 11 jarige kleindochter…
Lied 2 ‘Zelfs al mijn haren zijn geteld’


Bijbellezing: Johannes 8:30-36 door ds. Ard van den Berg 
Korte meditatie ‘Vrijheid’
Afsluiting
Lied 3 ‘Hoe groot zijt Gij’

 

Aanvullende gegevens