Uncategorised

Uitleg bij illustratie:

 • Handen: vurig, zegenend, aanbiddend
 • Roze vlakken: geopende bijbel, tegelijk tafel
 • Witte lijnen: gebroken brood
 • De cirkels in de witte lijnen van het brood vormen de stigmata in de handen.
 • Restvorm met paarse ovaal: de beker wijn verbindt het linker- en rechterdeel van het beeld. Verwijzing naar het bloed van Jezus wat de relatie tussen God en mens herstelde.
 • Het beeld is bijna symmetrisch wat verstilling en eerbied weergeeft.

Nu we op zoek zijn naar een nieuwe predikant rijst de vraag: kijken we alleen naar mannelijke kandidaten of kijken we naar de meest geschikte kandidaat ongeacht geslacht. Is een vrouwelijke predikant een optie voor de gemeente van Puttershoek of is dat een brug te ver? We willen graag uw mening horen. Streep uw voorkeur aan (1 antwoord) en lever dit formulier voor maandag 26 september in bij de scriba of in de bussen die bij de ingang van de kerk staan.

Het resultaat zal op de gemeenteavond van 29 september gesproken worden en de kerkenraad zal op die avond ook een aanbeveling doen voor de profielschets.

Naam: ……………………………………                                           

Adres:  ……………………………………

Ik zou graag het volgende in de profielschets opnemen:

 • Predikant man
 • Predikant man of vrouw
 • Geen mening

===========================================================================

Naam: ……………………………………                                           

Adres:  ……………………………………

Ik zou graag het volgende in de profielschets opnemen:

 • Predikant man
 • Predikant man of vrouw
 • Geen mening

===========================================================================

Naam: ……………………………………                                           

Adres:  ……………………………………

Ik zou graag het volgende in de profielschets opnemen:

 • Predikant man
 • Predikant man of vrouw
 • Geen mening

===========================================================================

In Oost-Europa zijn veel mensen arm. In de winter is dat extra moeilijk. Sneeuw zorgt ervoor dat ze opgesloten zitten in hun eigen huis. Soms zien ze wekenlang helemaal niemand. Een blik bruine bonen of een pak rijst zijn dan meer dan welkom. In november zamelen we de producten in en sorteren ze. In de maanden daarna nemen de allerarmsten de pakketten in ontvangst. Daar zijn ze erg blij mee. Het geeft hen hoop te weten dat er mensen om hen geven.

De ZWO ondersteunt deze actie. In oktober/november delen wij brieven met voedselbonnen uit en dan kunt u zelf kiezen welke bijdrage u wilt geven voor deze voedselactie.

De Dorcas voedselactie 2021 heeft het mooie bedrag van EUR 1185,50 opgebracht.

 

Voor meer informatie over dit project:

mevr. C. Snaaijer, tel. 078 676 4083

mevr. N. Naaktgeboren, tel. 078 676 1879

Bij de uitgang van de kerk hangt een busje voor de Zending. In 2022 is de opbrengst bestemd voor:

 • Onderwijs voor werkende kinderen

In de achterstandswijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in een onveilige omgeving met geweld en drugs(criminaliteit). Talloze kinderen helpen hun ouders na schooltijd op de markt of in de vuilnis. Stichting Kleine Arbeid is een bevlogen organisatie, die deze kinderen cursussen biedt en hen weerbaar maakt. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn.

 • Opvang van Rohingya vluchtelingen

Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70% van de vluchtelingen is kind. Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. Nog altijd komen er dagelijks grote aantallen vluchtelingen per boot of te voet aan in Cox’s Bazar (vluchtelingenkamp). De vraag naar voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is groot. Via lokale partnerorganisaties hebben we toegang tot het vluchtelingenkamp en kunnen we voedselpakketten, hygiënepakketten en handwasfaciliteiten verstrekken.

 • Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Het jarenlange gruwelijk geweld van het Verzetsleger van de Heer laat nog steeds littekens na bij ontwrichte gezinnen in Noord-Oeganda. Moeders hebben moeite hun kinderen van eten te voorzien en naar school te laten gaan. De vrouwenvereniging Mothers Union van de Orthodoxe Kerk begeleidt deze vrouwen om hun grootste uitdagingen te overwinnen. Als vrouwen meer eigenwaarde krijgen en hun relaties verbeteren en uitbreiden, kunnen ze beter voor zichzelf en voor hun gezin zorgen.

Kerk in Actie gelooft in “delen” en maakt, met uw steun, dit werk mogelijk.

 

Voor meer informatie over de projecten:

mevr. C. Snaaijer, tel. 078 676 4083

mevr. N. Naaktgeboren, tel. 078 676 1879

Een speciale vorm van werelddiaconaat is de steun van onze gemeente aan Zimbabwe. In 2000 werd Ds. de Jonge vanuit onze gemeente uitgezonden als zendingswerker naar Zimbabwe. Mevr. de Jonge was daar als oud-verpleegkundige zeer actief voor de zieken en de allerarmsten. Al die jaren was Puttershoek nauw bij dit werk betrokken. Hoewel het echtpaar De Jonge al weer enige tijd terug is in Nederland, blijft mevr. de Jonge, met het oog op de enorme armoede en hongersnood, vanuit Leiden steun bieden via betrouwbare personen vanuit Zuid-Afrika. Het is een vorm van hulp die in onze gemeente nog steeds op veel steun kan rekenen.

 • Fotokaarten actie

Er wordt geld ingezameld door de verkoop van fotokaarten. Deze kaarten worden gemaakt door Nel Naaktgeboren en zijn bij Nel verkrijgbaar.

Reactie familie de Jonge:
Door de Gemeente Puttershoek kunnen we nog steeds doorgaan met dit project. We zijn daar heel dankbaar om! Gods zegen en nabijheid toegewenst in deze bijzonder tijd.

Hartelijke groeten,
Rien en Teunie de Jonge 

Voor meer informatie over dit project:

mevr. C. Snaaijer, tel. 078 676 408

mevr. N. Naaktgeboren, tel. 078 676 1879

Aanvullende gegevens