Kopij Hervormd Puttershoek (maandag 15 maart) 

PUTTERSHOEK

DIENSTEN OP

Zondag 21/03

10.00 uur Ds. A.A. van den Berg

17.00 uur Drs. P.M. van Dam, Houten

Te beluisteren www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

en via de kerkradio

Doopdienst De oorspronkelijk geplande doopdienst op zondag 10 februari zal nu D.V. ‘doorgang’ vinden op Palmzondag 28 maart! Gedoopt zal worden Samuel Alexander van den Berg, zoon van Joram en Eveline van den Berg-Bos. We zien uit naar een gezegende dienst. Heel fijn natuurlijk dat dit weer kan met bezoekers, aan de andere kant blijft het nog coronatijd en zullen er daardoor minder zitplaatsen beschikbaar zijn voor u als gemeenteleden.

Bloemen De bloemen werden afgelopen zondag gegeven aan mevr. M.A. van het Leven-Lobbezoo.

Overlijden Neem, Heer, mijn beide handen en leid uw kind, tot ik aan d’eeuw’ge stranden de ruste vind! (Gezang 232 Bundel ’38) Vorige week vrijdag 12 maart is overleden in de leeftijd van 89 jaar Teuntje Gravendeel-Pols. Ze was een trouw meelevend gemeentelid in zowel haar Puttershoekse als Maasdamse jaren. Woensdag 17 maart is ze in besloten kring begraven op De Essenhof na een herdenkingsdienst in de aula. We wensen haar dochter en schoonzoon, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen de kracht van de Here God toe in dit verlies.

Meeleven Mevr. M.A. van ’t Leven-Lobbezoo mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis maar is nog wel erg zwak in conditie. Ze hoopt stapje voor stapje weer terug te mogen komen in haar oude conditie. We hebben zondag ook gebeden voor mevr. Corrie Wimmer, bij wie een preventieve kuur te zwaar uitgevallen is. Hopelijk mag er een betere weg gevonden worden. Mogen de zieken zich op weg naar Pasen gedragen weten door Hem die onze zonden én ziekten gedragen heeft. Verder gedenken wij natuurlijk de zusters en broeders die onlangs een geliefde moesten verliezen en begraven; en hen die daardoor herinnerd werden aan hun eigen verliezen al langer geleden.

Ziekenbriefje Voor wie meelevend op de hoogte wil blijven van de zieken: geef u bij mij op om per mail het ziekenlijstje te ontvangen! De abonneeteller staat inmiddels al op 36. Maar er kunnen er nog meer bij uiteraard. Waardevol in deze barre tijd voor de gemeente met vele zieken!

Dank Hartelijk dan aan allen bij wie ik op de kalender bleek te staan vorige week vrijdag! Het was natuurlijk een rustige verjaardag, zoals ook uw eigen verjaardagen. Precies een jaar geleden kreeg ik op donderdagavond nog een enkele hand, dit jaar helaas geen enkele. Ik blijf het missen. Maar die rust heeft ook verdiepende voordelen, zoals ds. A.H. Groen onlangs schetste in zijn preek.

Hartelijke groeten uit de pastorie,

  1. A.A van den Berg

 

Collecten 21/03 Pastoraat eigen Gemeente

Deur Onderhoud gebouwen

Beide collecten van harte aanbevolen bij de kerkgangers en -luisteraars.

U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken op bankrek.nr. NL38RABO0373711271 t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst

Voor de Diaconie kunt u overmaken op bankrek. NL39RABO0373710089.

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften in week 11 via collecte, bank en bus:

Kerk en Eredienst: 2 x 10; 100 euro

Bidstond: 20; 50; 2 x 100 euro

Kerk: via Mw. C. Kuipers 10 en 20;2x20; 25;

via Ds. A.A. v.d. Berg 50 euro

Diaconie: 10 euro

Verjaardagsfonds: 2,50 en 10 euro

App week 11: K en E 122; P.E.G. 57; Kerkomroep 50;

ZWO 3; HJP 3; Bidstond 6,50; Verkoop Boeken Baken

achter de Dijk 140 euro

Kerkelijk Bureau

 

Aanvullende gegevens