Beste mensen,
 

Heeft u kopij voor het nieuwe Klankbord?

Dit kunt u voor het eerstvolgende nummer inzenden t/m maandag 18 mei 2020 19.00 uur per e-mail aan 
klankbord@hervormdputtershoek of op papier bij Arie Naaktgeboren, Pieter Repelaerstraat 78. 
Heel graag op tijd inleveren anders kan het niet meer verwerkt worden in het Klankbord. 

Wanneer u vragen heeft kunt u terecht bij een van de leden van de redactie (Kalinka de Geus of Arie Naaktgeboren).

Met vriendelijke groeten namens de redactie,

Arie Naaktgeboren

Aanvullende gegevens