Kerkbalans

Het is goed om te zien dat ook in crisistijd we met z’n allen actie Kerkbalans niet zijn vergeten. Ten opzichte van het vorige Klankbord mochten we weer ruim € 5300,- van u ontvangen! Wel daalde het totaal toegezegde bedrag met € 264,- waardoor het gat met de begroting is opgelopen tot € 2300,-. Met het ontbreken van een groot deel van de jaar opbrengst van de rommelmarkt tijdens de crisis (€ 15000,- per jaar!) en minder giften over afgelopen periode willen we een financieel tekort over dit jaar binnen de perken houden. Wilt u meehelpen om ook komende periode met corona-maatregelen te blijven geven aan dit belangrijke doel? Kerkbalans is zoals u weet veruit onze belangrijkste inkomstenbron en zorgt ervoor dat we in deze tijden ook online en op nieuwe ma-nieren samen kerk kunnen zijn.

Wanneer u vragen heeft over bijdragen aan Kerkbalans kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, zie contactgegevens in de colofon.

Solidariteitskas 2020
In de week van 20 tot 25 april a.s. worden de acceptgiro´s voor de jaarlijkse bijdrage aan de Solidariteitskas bij de belijdende leden en doopleden vanaf 18 jaar, die geen automatische incasso hebben afgegeven, bezorgd. Wij zullen bij de acceptgiro een toelichting geven op de Solidariteitskas en een formulier voor een automatische incasso. Het zou fijn zijn als alle leden een machtiging zouden afgeven. Alle andere vormen van betaling zijn voor de kerk een kostenpost. Het scheelt
ook heel veel werk als het kerkelijk bureau in een keer het bedrag van
€ 10,- euro kan innen. Ruim 400 leden zijn u al voorgegaan.

Bij de leden die eerder een machtiging voor het automatisch incasseren van hun lidmaatschap hebben afgegeven wordt niets meer bezorgd. Het is de bedoeling om de automatische incasso op 4 mei a.s. te laten plaatsvinden. Wij vragen u daarmee rekening te houden.


Ledenadministratie

De verschillende administraties van ons ledenbestand wordt up to date gehouden door de ledenadministratie die bestaat uit Peter den Tuinder en Arthur Jongenotter.

Bij verhuizing wordt u verzocht uw nieuwe adresgegevens door te ge-ven aan hen. Als u buiten Puttershoek gaat verhuizen, maar toch lid wilt blijven van onze gemeente dan kunt u dit ook doorgeven. Wanneer u geen behoefte meer heeft aan contact met onze kerk en u zich wilt laten uitschrijven dan kunt u een mail of ondertekende brief zenden aan de ledenadministratie. Daar wordt gezorgd voor verdere afhandeling. Ook wanneer u uw registratienummer niet meer weet, bijvoorbeeld voor het aanvragen van col-lectebonnen, kunt u dat per mail bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. opvragen.


Corona en collecten
Het is alweer enkele weken geleden na snelle uitbraak van het Corona-virus, dat er een normale kerkdienst is geweest die door iedereen kon worden bezocht. Gelukkig hebben we al vrij snel in digitale vorm de kerkdiensten doorgang kunnen laten vinden. Op woensdagavonden hebben we de laatste weken zelfs een extra toegift kunnen uitzenden door de uitzendingen van “Hoop op God” die op die avonden om 19.15 uur worden gehouden. De laatste vorm natuurlijk ook zonder bezoekers en dat merken we nu al heel snel in de collecte-opbrengsten. Deze zijn daardoor natuurlijk ook zeer sterk verminderd!!

Het vervelende voor ons als College van Kerkrentmeesters is dat de uitgaven wel gewoon doorgaan. Voor onze predikant moeten de a-drachten die via de PKN verlopen gewoon doorgaan. Maar ook het onderhoud moet gewoon doorgaan. Hiervoor waren de collecten vaak een soort ‘vangluik’, waardoor deze kosten ook konden worden betaald. Dat is nu in de laatste weken (vrijwel) weggevallen.

Daarom doen wij een beroep op u in het belang van het behoud van ons monumentale gebouw. Laat ons het geld dat u normaal bij de collecten gaf via een bankovermaking toekomen. Laten we op die manier en zover het in uw vermogen ligt nu eens geen gepaste afstand maar een gepaste nabijheid en betrokkenheid bewaren. Wij zijn u dankbaar.

We noemen voor uw gemak hieronder nog even de bekende rekeningen zoals ook steeds in het Klank-bord genoemd. Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0373 7112 71
Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89
ZWO: NL39 RABO 0373 7100 89

Wanneer u voor een speciaal doel wilt geven en de door u gewenste bestemming in de omschrijving wilt noemen kunnen de dames van het Kerkelijk Bureau hiermee rekening houden. Voor andere vormen van het geven van uw bijdragen, verwijzen we u naar het stukje van het corona-team.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Met vriendelijke groeten,
Jaco van der Zwaal
Cor Groenendijk,

Aanvullende gegevens