Door het College van Kerkrentmeesters is de Begroting voor 2019 opgesteld.
Voor de belangstellende leden van onze gemeente is deze vanaf heden een week ter inzage na voorafgaand even overleg met kerkrentmeester Groenendijk.

Aanvullende gegevens