Zondag 19 februari is het thema van de zang- en praise avond: Stilte. Met het feest van Kerst achter ons, gaan we op weg naar Pasen. Woensdag 22 februari is het as-woensdag, de eerste dag van de vastenperiode. We zingen nummers die gaan over Stilte, bijvoorbeeld Stil wees stil mijn ziel, Aan uw voeten Heer, Wees stil voor het aangezicht van God etc. We nodigen u en jou weer van harte uit om te komen. De avond wordt georganiseerd vanuit de drie kerken, Hervormd Maasdam, Hervormd Puttershoek en Gereformeerd Puttershoek/Maasdam. We volgen het vaste schema, start om 19:00 uur in de hervormde kerk in Maasdam een koffiemomentje in het ontmoetingscentrum rond 19:45 uur, vervolg rond 20:00 uur en einde rond 20:30. Voor de pauze zingen we samen en na de pauze wisselen we gezang met gebed af. Locatie: Hervormde Kerk te Maasdam.

Let op: deze dienst wordt niet uitgezonden.

Aanvullende gegevens