Wat is het lang geleden en wat zijn we blij dat het weer kan. Op donderdag 29 september is er een gemeenteavond. Om half acht staan de koffie en thee klaar. Een goed moment om voor de vergadering even met elkaar bij te praten. We beginnen om 8 uur en de volgende punten staan op de agenda:

 1. Vertrouwenspersoon – toelichting en introductie
 2. Verkiezingsprocedure – 6 jaarlijkse stemming

Iedereen mag hierover meepraten, maar volgens de huidige plaatselijke regeling mogen alleen belijdende leden hierover stemmen.

 1. Vrouwelijke predikant – uitkomst gemeente raadpleging
 2. Beroepingswerk
  • Toelichting status
  • Meer-jaren raming
  • Profielschets
 3. Beleidsdocumenten toelichting
  • Plaatselijke regeling versie 2022
  • Beleidsplan 2022-2025

Alle documenten kunnen vanaf 9 september worden ingezien op de website of bij de scriba. Het is fijn als u vóór de gemeente avond  uw opmerkingen met ons deelt.

Wilt u gehaald worden? Neem dan contact op met Bart Dorsman (06 1229 1480).

De gemeenteavond is voor iedereen, jong en oud, doopleden, belijdende leden en gastleden. We hopen veel gemeenteleden te ontmoeten op deze avond.

Namens de kerkenraad,

Victor de Haan, Leonie Dekkers, Bart Dorsman en Nelleke Dorsman

Aanvullende gegevens