Zendingsmaatje

Samen met jou willen we mensen over de hele wereld bereiken met het Evangelie.

Ruim vijftig zendingswerkers zijn door de GZB uitgezonden om Gods liefde te delen.

Met kerken wereldwijd werken we aan het stichten en opbouwen van gemeenten.

Gemeenten waar geloof zich verdiept, waar iedereen welkom is en er onvoorwaardelijk wordt omgezien naar mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben.

Een plek van waaruit mensen hun geloof en leven delen!

Lees HIER de folder over dit project.

 

LEEF MEE, BID MEE EN GEEF MEE!

Zending doen we samen.

Aanvullende gegevens